Arabulucuk Hizmeti

Güngör Hukuk Bürosu, müvekkillerinin taraf vekilliğini üstlenmesinin yanı sıra alternatif bir uyuşmazlık çözümü olarak bünyesinde bulunan uzman arabulucu kadrosu ile çeşitli birçok hukuki ihtilafta müvekkillerine iş hukuku, ticaret hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku, inşaat hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, sigorta hukuku ve mal varlıklarına ilişkin konularda ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.