Güngör Hukuk Bürosu, Fikri ve Sınai Mülkiyet hukuku kapsamında müvekkillerine her türlü tescil işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermekte olup marka, patent, endüstriyel tasarımlar, telif hakları, alan adı uyuşmazlıkları, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında iptal, hükümsüzlük, haksız rekabet ve tazminat davalarının açılması, takip edilmesi, fikri mülkiyetin kullanımı, yönetimi, ulusal ve uluslararası alanda mevzuatların takibi neticesinde uluslararası lisans sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, müvekkil markaların gerekli merciiler önünde temsili konusunda da avukat desteği sağlamaktadır.

Faaliyet Alanlarımız:

İletişime Geçin