Güngör Hukuk Bürosu, idari mercilerin iş ve işlemlerinden kaynaklanan her türlü idari işlem ve eylemlerin iptali, tam yargı davaları ve davaların takibi, vergi mevzuatı kapsamında ortaya çıkan cezaların iptali, hukuka aykırı bir şekilde tahsil edilmiş vergi uygulamalarının iadeleri, idare ile yapılmış sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü, yabancı yahut yerel şirketlerin kuruluş veya işlemlerinde idareden alınması gereken izin ve başvuruların alınması, iş takiplerinin yapılması, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında alınacak tedbir ve iptallerin yahut gerekli izinlerin alınması ve buna ilişkin davaların sonuçlandırılması, karayolları trafik davaları ile öğretim kurum kuruluşlarının işlemlerine karşı başlatılacak davalar kapsamında etkin ve çözüm odaklı bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız:

İletişime Geçin