Güngör Hukuk Bürosu, işçi ve işveren pozisyonundaki müvekkillerine, iş sözleşmelerinin ve diğer hukuki belgelerin düzenlenmesi ve davaların takibi, işçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, eşit davranma borcu ve ayrımcılık tazminatı gibi her türlü alacak ve tazminat davası, iş kazalarından kaynaklanan her türlü maddi ve manevi tazminat, iş güvencesi ve iş güvencesinden kaynaklanan işçilik alacaklarının hesaplanması ve işe iade davası gibi konularda danışmanlık ve hukuki hizmet sağlamaktadır.

Faaliyet Alanlarımız:

İletişime Geçin