• (pbx) 0212 240 55 27
  • info@gungorhukuk.com

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

12 Mart 2020, 16:5110100

İstisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 12. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu kanun maddesinde, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31. maddesinin birinci fıkrasının j bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan ve bağımlı çocukları Türk vatandaşlığı kazanabilirler.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31. maddesinin birinci fıkrasının j bendi uyarınca; Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğuna kısa dönem ikamet izni verilir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı hakkını kazanmak için Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte  belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı "Cumhurbaşkanı" kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Belirlenen 6 şart şu şekildedir;

1.En az "500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası" tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek

2.En az "250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası" tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı "veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutan peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh etmek

3.En az "50" kişilik istihdam oluşturmak

4.En az "500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası" tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırmak

5.En az "500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası" tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almak

6.En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak

Belirlenen şartlardan birini yerine getiren yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine yönetmelikçe belirlenen evraklardan oluşan dosya düzenlenir. Müracaat makamlarınca tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlık dosyayı onaylamak üzere Cumhurbaşkanına sunar. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra başvurucu Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığınız kazanır.

Av. Gülşah YETİM