Güngör Hukuk Bürosu, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda her türlü gayrimenkul yatırım ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta olup müvekkillerinin inşaat projelerini, kira sözleşmelerini, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonlarını yönetmekte, emlak vergilerine ilişkin düzenlemeleri, intifa haklarına ilişkin hukuki süreçleri, gayrimenkul planlama ve arazi kullanımına ilişkin uyuşmazlıkları, tapu ve kadastro uygulamalarını, tapu, istihkak, kamulaştırma, izaleyi şuyu, ecrimisil, tahliye ve kira davalarını yetkin ve tecrübeli kadrosu ile çözüme kavuşturmaktadır. Aynı zamanda yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi bakımından da danışmanlık veren Güngör Hukuk Bürosu, yargıya taşınmamış olsa dahi tapu sicil ve kadastro müdürlükleri, belediyeler, vergi daireleri ve anıtlar kurulu gibi birçok kurum kuruluşta da gayrimenkullere ilişkin iş takibini müvekkilleri adına gerçekleştirmektedir.

Faaliyet Alanlarımız:

İletişime Geçin