Güngör Hukuk Bürosu, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında hızlı kentleşme neticesinde ortaya çıkan dayanıksız ve niteliksiz alanların yeniden yapılandırılması amacıyla her türlü hukuki süreci yönetmekte, riskli yapı tespiti yaptırımı, yapının incelenmesi, durumunun tespiti, tapu ve maliklere bildirim süreci, idari merciiler önünde yapılan itiraz süreçleri, rapor alımı, müteahhit seçimi ile projelerin hazırlanması ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin oluşturulması konularında müvekkillerine her türlü avukatlık ve iş takibi hizmetini vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız:

İletişime Geçin