Güngör Hukuk Bürosu, kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi halinde malların nasıl paylaşılacağı, ölüme bağlı tasarrufların düzenlenmesi, mirasın geçişi ve geçiş şekli, saklı paya ilişkin haklar konusunda danışmanlık yaparken vasiyetname hazırlanması, veraset ilamı alınması, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, saklı pay ihlali nedeni ile açılacak davalar, terekenin tespiti davaları bakımından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız:

İletişime Geçin