Güngör Hukuk Bürosu gerek Türk vatandaşlarına gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasında gerçekleşecek nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, nafaka yükümlülükleri, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğabilecek sorunların mahkeme önünde çözümünde veya taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine gereken dikkat ve özeni göstererek hizmet vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız:

İletişime Geçin