Ticari iş ve işlemlere uygulanan ticaret hukuku, tacir ve ticari işletmesinin faaliyetlerini düzenlemektedir. Bu bakımdan Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku olarak 6 başlık altında incelenebilen Ticaret Hukuku kapsamında Güngör Hukuk Bürosu, şirket ve şube kuruluş işlemlerinin takibi, genel kurul toplantılarının düzenlenmesi, tutanakların tutulması, şirket esas ve ortaklar arası şirket idare sözleşmelerinin hazırlanması, şirket birleştirme ve pay devirleri, sermaye artırımı ve azaltılması işlemleri, karşılaşılan ticari uyuşmazlıkların çözümü, çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi ile ayrılma ve nevi değişiklikleri konularında yerli ve yabancı şirketlere, yatırımcılara ve kişilere şirket kuruluşu, birleşme ve devralma dahil Ticaret ve Şirketler Hukuku kapsamına giren tüm konularda hizmet vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız:

İletişime Geçin